Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου

2017

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου

Άτυπες (pro-forma) Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

 

2016

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2011
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου
9μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου
6μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
3μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου

2010

Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου
9μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου
6μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
3μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου

2009

Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου
9μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου
6μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
3μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου

2008

3μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου
6μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
9μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008

2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου
6μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου
METAL AGENCIES Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2007
9μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις


 

  • Όμιλος
  • Χαλκός & Υγεία
  • Εταιρική Υπευθυνότητα