Βιομηχανικές εφαρμογές

 

Φύλλα, Ταινίες & Δίσκοι Χαλκού

Βιομηχανικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές

Φύλλα & Ταινίες Ορείχαλκου

Βιομηχανικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές

Ράβδοι, Σωλήνες & Σύρμα Ορείχαλκου

Βιομηχανικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές

  • Τιμές Μετάλλων
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία