Πληροφορίες άρθρου 27 παρ. 3 ΚΝ 2190/20

 

2017

 Πρόσκληση  Εκτακτης ΓΣ 22.11.2017

΄Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

 Σχόλια Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης  22.11.2017

 Επεξηγηματική Εκθεση Δ.Σ. 

 

2017

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός μετοχών - Δικαιώματα ψήφου

2016

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός μετοχών - Δικαιώματα ψήφου

2015

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός μετοχών - Δικαιώματα ψήφου

2014

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός μετοχών - Δικαιώματα ψήφου

2013

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για Εκτακτη Γενική Συνέλευση 09.01.2014
Πρόσκληση Εκτακτής Γενικής Συνέλευσης 09.01.2014
Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου Εκτακτης Γενικης Συνέλευσης 09.01.2014
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για Εκτακτη Γενική Συνέλευση 28.11.2013
Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου Εκτακτης Γενικης Συνέλευσης 28.11.2013
Αριθμός μετοχών - Δικαιώματα ψήφου Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28.11.2013
Αριθμός μετοχών - Δικαιώματα ψήφου
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14 Ιουνίου 2013

2012

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29 Ιουνίου 2012 (πλήρες κείμενο)
Αριθμός μετοχών - Δικαιώματα ψήφου