ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 2836/06/Β/86/48 -
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γ.Ε.ΜΗ.: 303401000
Α.Φ.Μ.: 094061318,
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα: Πύργος Αθηνών, Β΄Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
e-mail: info@halcor.com

 

ΧΑΛΚΟΡ ΤΟΜΕΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ


Τμήμα Πωλήσεων Εσωτερικής Αγοράς domestic@halcor.com

Τμήμα Εξαγωγών, Χαλκοσωλήνες Εγκαταστάσεων
installations@halcor.com

Τμήμα Εξαγωγών, Βιομηχανικών Χαλκοσωλήνων

industrial@halcor.com

Τμήμα Marketing marketing@halcor.com

Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας supplychain@halcor.com

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού (για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας) csr@halcor.com

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού hr@halcor.com

Οικονομική Διεύθυνση finance@halcor.com

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 2836/06/Β/86/48 -
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γ.Ε.ΜΗ.: 303401000
Α.Φ.Μ.: 094061318,
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα: Πύργος Αθηνών, Β΄Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
e-mail: info@halcor.com

 

ΧΑΛΚΟΡ ΤΟΜΕΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ


Τμήμα Πωλήσεων Εσωτερικής Αγοράς domestic@halcor.com

Τμήμα Εξαγωγών, Χαλκοσωλήνες Εγκαταστάσεων
installations@halcor.com

Τμήμα Εξαγωγών, Βιομηχανικών Χαλκοσωλήνων

industrial@halcor.com

Τμήμα Marketing marketing@halcor.com

Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας supplychain@halcor.com

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού (για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας) csr@halcor.com

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού hr@halcor.com

Οικονομική Διεύθυνση finance@halcor.com

Επικοινωνία

Όνομα:
Email:
Σχόλια:


ΧΑΛΚΟΡ ΤΟΜΕΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ

Κεντρικά Γραφεία & Εργοστάσιο

Σωλήνων (Δ/Νση Επικοινωνίας)

62ο Χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας,
Τηλ: 22620 48111,
Fax: 22620 48911
 
 

Εργοστάσιο Χύτευσης

60ο Χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας,
Τηλ: 22620 31541,
Fax: 22620 31577
 
 

Εμπορικό Τμήμα

Πειραιώς 252,
17778 Ταύρος,
Τηλ: 210 4898111,
Fax: 210 4898397