Διεθνής παρουσία

Πυρήνας της στρατηγικής της ΧΑΛΚΟΡ είναι οι εξωστρεφείς εμπορικές δραστηριότητες, με στόχο τη συνεχή διεύρυνση της παρουσίας της εκτός των ελληνικών συνόρων. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Χαλκόρ έχει αναπτύξει ένα οργανωμένο δίκτυο θυγατρικών και αντιπροσώπων στο εξωτερικό, καλύπτοντας τις ανάγκες πελατών της παγκοσμίως.

  • Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Εφαρμογές
  • Χαλκός & Υγεία