Ανθρώπινο δυναμικό

Για την Χαλκόρ, το σημαντικότερο κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σ’ αυτήν. Η σωστή επιλογή, η συνεχής επιμόρφωση και ανάπτυξη, η βέλτιστη αξιοποίηση και η δημιουργία κινήτρων για την διατήρηση του προσωπικού της, είναι μια από τις βασικές μέριμνες τη Χαλκόρ.
 
Πολιτική της Χαλκόρ είναι η προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιπέδου για τη βέλτιστη και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών της, η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής καθώς και η διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της.
 
Στοχεύουμε στην επιλογή, πρόσληψη και αξιοποίηση των ανθρώπων που διαθέτουν την κατάλληλη βασική κατάρτιση, δημιουργικότητα και διάθεση για εργασία σε μια γοργά αναπτυσσόμενη βιομηχανία.
 
Επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους μας δίνοντας έμφαση στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ανάπτυξή τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούμε, καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα από τεχνολογικά και διοικητικά θέματα, από βραχύχρονα έως μακροχρόνια και μεταπτυχιακά προγράμματα. Στόχος της εταιρίας είναι κάθε εργαζόμενος - κάθε ειδικότητας και βαθμίδας - να συμμετέχει σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα το έτος.
 
Παράλληλα, η Χαλκόρ προσφέρει πρόσθετες κοινωνικές παροχές στους εργαζόμενους, όπως:
  • Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για όλο το προσωπικό έναντι κινδύνων ζωής και υγείας.
  • Τράπεζα αίματος για την κάλυψη αναγκών του προσωπικού και των οικογενειών τους.
  • Παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας.
  • Δωρεάν διαμονή σε κατασκήνωση για τα παιδιά έως 14 ετών όλων των εργαζομένων, για χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων κατά τους θερινούς μήνες.
  • Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Εφαρμογές
  • Χαλκός & Υγεία