Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη στη ΧΑΛΚΟΡ

Για τη ΧΑΛΚΟΡ, η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής της κουλτούρας και αναγνωρίζεται ως όχημα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικής επιτυχίας.
 
Θεωρούμε υποχρέωσή μας την αδιάκοπη επένδυση στις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές θέτοντας ως απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΧΑΛΚΟΡ. Για τη ΧΑΛΚΟΡ η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι συνυφασμένη με τη συνεχή βελτίωση. Η επιτυχής επίδοση ως προς τους στόχους που θέτουμε, λειτουργεί ως εφαλτήριο για την ενδυνάμωση των προσπαθειών μας.
 
Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι συνυφασμένη με τη φιλοσοφία, τη στρατηγική και τις εταιρικές αρχές της ΧΑΛΚΟΡ.
 
    
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία