Ικανοποίηση πελατών και διαχείριση παραπόνων

Η διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες αποτελεί βασική μέριμνα της ΧΑΛΚΟΡ. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της ΧΑΛΚΟΡ θέτει στο προσκήνιο την ταχύτητα ανταπόκρισης στη ζήτηση, καθώς και την πληρότητα των υπηρεσιών υποστήριξης των προϊόντων.
 
Η ικανοποίηση των πελατών καταγράφεται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, μέσω τακτικών ερευνών ικανοποίησης πελατών, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών αξιολογούνται και σχεδιάζονται ενέργειες προς βελτίωση, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Συγκεκριμένα, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η ΧΑΛΚΟΡ, καταγράφονται και αξιολογούνται συνδυαστικά οι απόψεις των πελατών, τα τυχόν παράπονά τους και λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια και οι προτάσεις τους με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της. 
 
Σταθερά προσανατολισμένη στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της, η ΧΑΛΚΟΡ αντιμετωπίζει τα παράπονα που ενδεχομένως προκύπτουν από πελάτες της, ως πηγή πληροφόρησης και ευκαιρία για βελτίωση και πιθανό ανασχεδιασμό διαδικασιών όπου κρίνεται απαραίτητο. Η ΧΑΛΚΟΡ πραγματοποιεί οργανωμένη διαχείριση των παραπόνων που προκύπτουν, καταγράφοντάς τα και προωθώντας το κάθε παράπονο στο αρμόδιο τμήμα.
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία