Υποστήριξη τοπικών κοινωνιών

Η ΧΑΛΚΟΡ ως ενεργός εταιρικός πολίτης της τοπικής κοινωνίας υποστηρίζει με διάφορους τρόπους την τοπική οικονομία και κοινωνία.
 

Υποστήριξη τοπικών φορέων

Σε ετήσια βάση η ΧΑΛΚΟΡ υποστηρίζει μια σειρά από δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και προσδοκίες των συμμετόχων της (Τοπική Κοινότητα, ΜΚΟ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τοπικοί Φορείς) και αποτυπώνοντας στην πράξη το κοινωνικό της πρόσωπο. 
 

Ενισχύοντας τους Τοπικούς Προμηθευτές

Η ΧΑΛΚΟΡ βρίσκεται πάντα το πλευρό της τοπικής κοινωνίας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς σε όλα τα επίπεδα στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογεί θετικά την εντοπιότητα ενός πιθανού προμηθευτή και στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό συνεργάζεται με προμηθευτές και εργολάβους τοπικής εμβέλειας (ευρύτερη περιοχή Ευβοίας και Βοιωτίας). 
 

Απασχόληση εργαζομένων από την τοπική κοινωνία

Με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, σημαντικό μέρος των αναγκών της ΧΑΛΚΟΡ σε ανθρώπινο δυναμικό, καλύπτεται από ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, το 13% των Διευθυντών και ανώτερων στελεχών προέρχονται από την τοπική κοινωνία.

Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε την τοπική απασχόληση

170 εργαζόμενοι  από τους 416
(41% στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού) προέρχονται από την τοπική περιοχή
 
*στοιχεία 2014
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία