Επικοινωνία IR

Αλέξανδρος Κομπότης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Μετόχων
  • Όμιλος
  • Χαλκός & Υγεία
  • Εταιρική Υπευθυνότητα