Στοιχεία μετοχής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ
Σύμβολο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.:
XAKOΡ
Σύμβολο διαπραγμάτευσης στο Reuters:
XAKO.AT
Σύμβολο διαπραγμάτευσης στο Bloomberg:
XAKO:GA
  • Όμιλος
  • Χαλκός & Υγεία
  • Εταιρική Υπευθυνότητα