Ετήσιοι απολογισμοί

2017

Ετήσιος Απολογισμός 2017

2016

Ετήσιος Απολογισμός 2016

2015

Ετήσιος Απολογισμός και Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2009

  • Όμιλος
  • Χαλκός & Υγεία
  • Εταιρική Υπευθυνότητα