Θέρμανση, ψύξη & κλιματισμός

 

TALOS® ACR

Ψύξη, Κλιματισμός   

Εναλλάκτες θερμότητας

TALOS® ACR ECUTHERMΤΜ

Ψύξη, Κλιματισμός 

TALOS® ACR ECUTHERM IIΤΜ

Ψύξη, Κλιματισμός 

TALOS® ACR LINESETS

Συστήματα κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας 

Μπάρες Ορείχαλκου

Εξαρτήματα

  • Τιμές Μετάλλων
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία