ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 

Πειραιώς 252,
177 78 ΤΑΥΡΟΣ, 
Τηλ: 210 4898 111, 
Fax: 210 4898 397, 
 

Πιστοποιητικά           Έντυπα

               

Ιατρικά

Εφαρμογές

Δίκτυα διανομής ιατρικών αερίων

Καθαρότητα και αντοχή

Στους ευαίσθητους υγειονομικούς χώρους και εγκαταστάσεις, η χρήση υλικών που εξασφαλίζουν καθαρότητα, αντοχή και διάρκεια είναι επιβεβλημένη. Οι χαλκοσωλήνες TALOSMEDTM, χάρη στις φυσικές βακτηριοστατικές ιδιότητες του χαλκού, την αντοχή σε πολύ υψηλές πιέσεις λειτουργίας και την απεριόριστη αντοχή στο χρόνο, αποτελούν την ιδανική επιλογή για την κατασκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής ιατρικών αερίων. Οι χαλκοσωλήνες TALOS MEDTM παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 13348. Αποθηκεύονται, διακινούνται και παραδίδονται με πώματα στα άκρα τους, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος σκόνης ή ξένων σωμάτων στο εσωτερικό τους.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο (DHP-Cu) με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9% και Ρ= 0,015% - 0,040%.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

EN13348

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατάσταση
προϊόντος
Συμβολισμός
κατά EN1057
Φορτίο θραύσης
Ν/mm2
Ελάχιστη επιμήκυνση
Α5%

Μαλακό 

R-220

220

40

Σκληρό

R-290

290

3

 

ΤυποποιημένεςΔιαστάσεις

Διάμετρος Χ πάχος
dxs (mm)
Εσωτερική διάμετρος
(mm)
Ονομαστικό βάρος χαλκού
(kg/m)
Εξωτερική επιφάνεια
(m2/m)
Όγκος πλήρωσης (l/m) Συσκευασία Ευθύγραμμα μήκη

6Χ1,00

4,0

0,140

0,019

0,013

Ευθύγραμμα μήκη 5m

8Χ1,00

6,0

0,196

0,025

0,028

10Χ1,00

8,00

0,252

0,031

0,050

12Χ1,00

10,0

0,308

0,038

0,079

15Χ1,00

13,0

0,391

0,047

0,133

18Χ1,00

16,0

0,475

0,957

0,201

22Χ1,00

20,0

0,587

0,069

0,314

28Χ1,00

26,0

0,755

0,088

0,531

35Χ1,50

32,0

1,405

0,110

0,804

42Χ1,50

39,0

1,700

0,132

1,195

54Χ2,00

50,0

2,908

0,170

1,963

64Χ2,00

60,0

3,476

0,201

2,827

66,7Χ2,00

62,7

3,618

0,210

3,088

76,1Χ2,00

72,1

4,144

0,239

4,083

88,9Χ2,00

84,9

4,857

0,279

5,661

108Χ2,50

103,0

7,375

0,339

8,332

  • Τιμές Μετάλλων
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία