Γενικές Συνελεύσεις

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
22/11/2017 Εκτακτη  Γενική Συνέλευση Αποφάσεις
26/05/2017
Τακτική Γενική Συνέλευση
26/05/2016
Τακτική Γενική Συνέλευση
22/05/2015
Τακτική Γενική Συνέλευση
27/05/2014
Τακτική Γενική Συνέλευση
28/11/2013
Εκτακτη  Γενική Συνέλευση
14/06/2013
Τακτική Γενική Συνέλευση
29/06/2012
Τακτική Γενική Συνέλευση
16/06/2011
Τακτική Γενική Συνέλευση
17/06/2010
Τακτική Γενική Συνέλευση
26/06/2008
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση
12/06/2008
Τακτική Γενική Συνέλευση
14/06/2007
Τακτική Γενική Συνέλευση
15/06/2006
Τακτική Γενική Συνέλευση
03/12/2004
Εκτακτη  Γενική Συνέλευση
17/06/2004
Τακτική Γενική Συνέλευση
15/04/2004
Εκτακτη  Γενική Συνέλευση
  • Όμιλος
  • Χαλκός & Υγεία
  • Εταιρική Υπευθυνότητα