Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
26/05/2017                    Τακτική Γενική Συνέλευση Αποφάσεις
26/05/2016                    Τακτική Γενική Συνέλευση Αποφάσεις
22/05/2015

Τακτική Γενική Συνέλευση

27/05/2014                   Τακτική Γενική Συνέλευση Αποφάσεις
28/11/2013

Εκτακτη Γενική Συνέλευση

14/06/2013

Τακτική Γενική Συνέλευση

29/06/2012

Τακτική Γενική Συνέλευση

16/06/2011

Τακτική Γενική Συνέλευση

17/06/2010

Τακτική Γενική Συνέλευση

26/06/2008

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

12/06/2008

Τακτική Γενική Συνέλευση

14/06/2007

Τακτική Γενική Συνέλευση

15/06/2006

Τακτική Γενική Συνέλευση

03/12/2004

Εκτακτη Γενική Συνέλευση

17/06/2004

Τακτική Γενική Συνέλευση

15/04/2004

Εκτακτη Γενική Συνέλευση