Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Πρόεδρος του ΔΣ - Εκτελεστικό Μέλος
Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος
Οικονομολόγος
Αντιπρόεδρος του ΔΣ - Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Κουδούνης
Οικονομολόγος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Πασσάς
Οικονομολόγος
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Κυριαζής
Οικονομολόγος
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Γαλέτας
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κατσάμπας Γιώργος
Οικονομολόγος
Εκτελεστικό Μέλος
Περικλής Σαπουντζής
Χημικός Μηχανικός
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Κατσάνος
Οικονομολόγος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος
Οικονομολόγος
Εκτελεστικό Μέλος
Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης
Οικονομολόγος
Εκτελεστικό Μέλος
Τάσος Κασάπογλου
Χημικός 
  • Όμιλος
  • Χαλκός & Υγεία
  • Εταιρική Υπευθυνότητα