Σύνθεση διευθυντικών στελεχών

  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
Γενικός Διευθυντής
Χημικός Μηχανικός
Οικονομικός Διευθυντής
Οικονομολόγος
Γεν. Τεχνικός Διευθυντής
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Τεχνικός Διευθυντής Σωληνουργείου
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Τεχνικός Διευθυντής Χυτηρίου
Χημικός Μηχανικός
Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού
Χημικός Μηχανικός
Διευθυντής Ανάπτυξης Νέων Προιόντων
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Διευθυντής Ανάπτυξης Νέων Αγορών
Οικονομολόγος
Εμπορικός Διευθυντής
Πολιτικός Επιστήμονας
Διοικητικός Διευθυντής
Οικονομολόγος
Διευθυντής Προμηθειών
Οικονομολόγος
Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος
Χημικός Μηχανικός
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψυχολόγος
Διευθυντής Πληροφορικής
Μηχανικός Η/Υ
Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας
Μηχανολόγος - Μηχανικός
Εσωτερικός Ελεγχος
Οικονομολόγος

 

Περικλής Σαπουντζής, Γενικός Διευθυντής

Γενικός Διευθυντής, Χημικός μηχανικός, πτυχιούχος Πολυτεχνείου Μονάχου, κάτοχος διδακτορικού (TUM). Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Viohalco από το 1995.

 
Σπυρίδων Κοκκόλης, Οικονοµικός Διευθυντής Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 
Οικονοµολόγος, Πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό της Viohalco από το 1993.
 
 
Στυλιανός Θεοδοσίου, Τεχνικός Διευθυντής
Πτυχιούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., εργάζεται στην Εταιρία από το 1969.
 
 
Νικόλαος  Μαρινάκης, Τεχνικός Διευθυντής Χυτηρίου
Ο κ. Μαρινάκης είναι Χημικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Μεταλλουργίας του Πανεπιστημίου RWTH-Aachen Γερμανίας. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Χαλκόρ από το 2006.
 
 
Απόστολος Καϊμενόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής Σωληνουργείου
Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών. Απασχολείται στην Εταιρία μας από το 1998. 
 
 
Ιωάννης Μπίρης, Διευθυντής Marketing
Πτυχιούχος Αρχιτέκτων - Μηχανικός, εργάζεται στην Εταιρία από το 2002.
 
 
Νικόλαος Ταρνανίδης, Εµπορικός Διευθυντής Εξαγωγών Προϊόντων Διέλασης
Οικονομολόγος, πτυχιούχο Α.Β.Σ. Πειραιώς και Master Οικονοµικών Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό της Viohalco από το 1987.
 
 
Ευτύχιος Κοτσαµπασάκης, Διοικητικός Υπεύθυνος Εργοστασίων Οινοφύτων
Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Viohalco από το 1965.
 
 
Γεώργιος Σαμαρτζής, Διευθυντής Προμηθειών
Οικονομολόγος, πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ανήκει στο στελεχιακό δυναµικό της Εταιρίας από το 2000.
 
 
Διονύσιος Σκαρμούτσος, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος Ο κ. Σκαρμούτσος είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών με MSc στην επιστήμη των υλικών και βασικές σπουδές Χημικού Μηχανικού. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου από το 2004.
 
Λάμπρος Καραγιώργος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ο κ. Καραγιώργος είναι πτυχιούχος από το Πανεπιστήμιο της Rouen Γαλλίας, με εξειδίκευση στην Κοινωνική και Εργασιακή Ψυχολογία. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου από το 2018.
 
Νικόλαος Ελληνας, Διευθυντής Πληροφορικής 
Πτυχιούχος της σχολής Business Administration and Computer Science του Πανεπιστημίου Pacific States University στο Los Angeles των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου από το 2015.
 
 
Παναγιώτης Λώλος, Εμπορικός Διευθυντής 
Ο κ. Λώλος είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, κατέχει  M.A. από το North Carolina State University των Η.Π.Α. και MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Χαλκόρ από το 2001.
 
 
Γεώργιος Μαυραγάνης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού 
O κ. Μαυραγάνης είναι Χημικός Μηχανικός MEng του Swansea University. Είναι επίσης κάτοχος ΜΒΑ από το Cardiff Business School στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Χαλκόρ από το 2008.
 
 
Σπυρίδων Χονδρογιάννης, Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας 
Ο κ. Χονδρογιάννης είναι κάτοχος BSc of Mechanical Engineering και αντίστοιχου MSc of Electronics Manufacture από το University of Sunderland. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό εταιριών του Ομίλου από το 2001.
 
 
Αικατερίνη Καπελέρη, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
Οικονομολόγος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απο το ΕΜΠ. Απασχολείται στη Χαλκορ απο το 2000.