Επενδυτικό Ημερολόγιο

 

Παρουσίαση σε Αναλυτές 09/05/2017
Τακτική Γενική Συνέλευση 26/05/2017
Αποτελέσματα 6Μ 2017 14/09/2017
Εκτακτη Γενική Συνέλευση 22/11/2017