Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ

 • 1937 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ
  Έναρξη λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΛΚΟΥ και εκκίνηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις νεοιδρυθείσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον Ταύρο.
 • 1976 - ΧΑΛΚΟΡ
  Συστήνεται η εταιρία ΧΑΛΚΟΡ και ξεκινά η κατασκευή μπιγετών και πλακών στη μονάδα παραγωγής της στα Οινόφυτα.
 • 1981 - ΒΙΕΜ - ΧΑΛΚΟΡ
  Τα τμήματα έλασης και διέλασης της ΒΙΕΜ ενσωματώνονται στη ΧΑΛΚΟΡ μεταφέροντας και την εμπειρία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.
 • 1990 - ΒΕΚΤΩΡ - ΧΑΛΚΟΡ
  Η ΧΑΛΚΟΡ εισφέρει στην εταιρία ΒΕΚΤΩΡ τα μηχανήματα ελάσεως και αυτή ξεκινά τις λειτουργικές της δραστηριότητες στους κλάδους έλασης, εξέλασης και κοπής σε προϊόντα χαλκού και σε άλλα κράματα.
 • 1996 - ΒΕΚΤΩΡ
  Οι μετοχές της ΒΕΚΤΩΡ εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών προς διαπραγμάτευση.
 • 1997 - ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
  Συγχώνευση της ΒΕΚΤΩΡ με τη ΧΑΛΚΟΡ και μετονομασία σε ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Η ΧΑΛΚΟΡ αποκτά ποσοστό 4,99% των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
 • 1999 - ICME ECAB
  Η εταιρία ICME ECAB, με έδρα στη Ρουμανία και κύριο αντικείμενο την παραγωγή καλωδίων και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων εισέρχεται στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
 • 2000 - ΧΑΛΚΟΡ - SOFIA MED - KOZM

  Η ΧΑΛΚΟΡ αποκτά την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.

  Η SOFIA MED, θυγατρική του ομίλου στη Βουλγαρία, αποκτά το πάγιο ενεργητικό της ΚΟΖΜ.

  Η κατασκευή των προϊόντων έλασης χαλκού και ορείχαλκου μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της SOFIA MED.

  Αρχίζει η υλοποίηση εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος για την αναδιοργάνωση και εξέλιξη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Ομίλου.


 • 2003 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
  Ξεκινά η δραστηριότητα των καινούριων εγκαταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ στη Θήβα και αρχίζει η λειτουργία της παραγωγής στη γραμμή καλωδίων Υψηλής Τάσης.
 • 2005 - ΧΑΛΚΟΡ

  Αρχίζει η παραγωγή των προϊόντων έλασης τιτανιούχου ψευδαργύρου από τη βιομηχανική μονάδα της ΧΑΛΚΟΡ στον Ταύρο.

  Ξεκινά η πώληση των νέων πρωτοποριακών σωλήνων CUSMART®.

 • 2008 - ΧΑΛΚΟΡ
  Έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας στη νέα γραμμή καλωδίων Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης 400 kV.
 • 2010 - FITCO

  Η εταιρία FITCO, θυγατρική του Ομίλου, εισάγει στην παραγωγική της δραστηριότητα το τμήμα ράβδων και σωλήνων ορειχάλκου της ΧΑΛΚΟΡ.

  Κλείνει ο κύκλος του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου που είχε διάρκεια 10 χρόνια και ουσιαστικά μετάλλαξε την παραγωγική του βάση προσδίδοντάς της πιο ανταγωνιστικά θεμέλια.


 • 2011 - FULGOR
  Η εταιρία FULGOR εισάγεται στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ισχυροποιώντας τον σε επίπεδο τεχνογνωσίας και παραγωγικής ικανότητας στον τομέα των υποβρυχίων καλωδίων και καλωδίων υψηλής τάσης.
 • 2012 - FULGOR - SOFIA MED

  Οι λειτουργικές δραστηριότητες της FULGOR εντάσσονται πλήρως στον Όμιλο και ξεκινά η σχετική αναδιοργάνωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου.

  Αρχίζει η εφαρμογή επενδυτικού προγράμματος στο εργοστάσιο της εταιρίας στο Σουσάκι Κορινθίας.

  Ξεκινά η πώληση των επιμεταλλωμένων χαλκοσωλήνων και του χαλκοσωλήνα TALOS GEOTHERM.

  Ξεκινά νέο επενδυτικό πρόγραμμα στην SOFIA MED για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης στον τομέα των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 • 2013 - FULGOR
  Με την ολοκλήρωση της επένδυσης της FULGOR, ο Όμιλος αναδεικνύεται σε έναν από τους λίγους διεθνώς παραγωγούς υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης.
 • Εταιρική Υπευθυνότητα
 • Εφαρμογές
 • Χαλκός & Υγεία