Διασφάλιση ποιότητας - Πιστοποιήσεις εταιρίας

Η ΧΑΛΚΟΡ εφαρμόζει ένα άριστα οργανωμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης Βιομηχανίας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
 
Τα προϊόντα της ΧΑΛΚΟΡ κατέχουν σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά την παραγωγή από το εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, επιτυγχάνεται η παραγωγή υψηλής ποιοτικής στάθμης. Η ποιότητά των προϊόντων πιστοποιείται από πλειάδα διεθνών φορέων, όπως οι CSTB, AFNOR, NSF, DVGW, ZIK , NSAI, BSI, AENOR κ.α.. 
  • Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Εφαρμογές
  • Χαλκός & Υγεία