Πολιτική περιβάλλοντος, υγείας, ποιότητας, ασφάλειας και ενέργειας

Η Χαλκόρ έχοντας ως θεμελιώδη αρχή τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν οι δραστηριότητές της στο περιβάλλον, εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001:2004.
 
Η προσπάθεια της Χαλκόρ δεν περιορίζεται στην τήρηση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά επεκτείνεται στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την αειφόρο λειτουργία σε όλα της τα επίπεδα.
 
Η Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού αποτελεί συνεχή επιδίωξη της Χαλκόρ. Με στόχο την εξάλειψη των ατυχημάτων, η Χαλκόρ επιδιώκει και μεριμνά ώστε να επισημαίνει και να αντιμετωπίζει επικίνδυνες ενέργειες και καταστάσεις, όπως άλλωστε επιτάσσει και το πιστοποιημένο, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου OHSAS 18001:2007, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας που εφαρμόζει. 
 
 
  • Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Εφαρμογές
  • Χαλκός & Υγεία