Ιστορική Αναδρομή

Αν και ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις μέρες μας, η ΕΚΕ δεν είναι νέα ιδέα. Ήδη από την αρχεία Ελλάδα, έννοιες όπως η χορηγία και η φιλανθρωπία ήταν γνωστές, ενώ ανάλογες πρακτικές απαντώνται και στην νεώτερη ιστορία της Ελλάδας. 
 
Η βιομηχανική επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα μπορεί να θεωρηθεί το σημείο εκκίνησης για την ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών από τη μεριά των επιχειρήσεων οι οποίες εξέφραζαν με διαφόρους τρόπους την κοινωνική τους υπευθυνότητα (προσφέροντας π.χ. κατοικία στους εργαζόμενούς τους, φροντίζοντας για αυτούς και τις οικογένειες τους κ.λπ.). 
 
Το 1987 με τη δημοσίευση της γνωστής πλέον σε όλους Έκθεσης Brutland που υιοθετεί τον όρο «βιώσιμη» για άλλους «αειφόρο» (sustainable) «ανάπτυξη», τονίζεται η ανάγκη προώθησης και εφαρμογής ενός διαφορετικού τρόπου, προληπτικής αντιμετώπισης του περιβάλλοντος και της προστασίας του ώστε να είναι εφικτή μια βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον.
 
Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοούμε την ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει τις υπεύθυνες ενέργειες της διοίκησής της κατά τις σχέσεις της με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναπροσδιόρισε την ΕΚΕ υποβάλλοντας έναν διευρυμένο ορισμό της ως, «η ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιδράσεις τους στην κοινωνία».
 
Η ΧΑΛΚΟΡ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα λειτουργεί υπεύθυνα, με σεβασμό στους εργαζόμενους και τους μετόχους της, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες όλων των συμμετόχων της. 
 
 

Ορόσημα στις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες ΕΚΕ της ΧΑΛΚΟΡ:

 
1992: Το εργοστάσιο Σωλήνων Χαλκού πιστοποίησε το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 29002 και ΙSO 9002. 
 
1994: Τα προϊόντα έλασης πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9002.
 
1995: Το εργοστάσιο Ανακύκλωσης Χύτευσης  πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9002 
 
1996: Ιδρύθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ), με ιδρυτικό μέλος τη ΧΑΛΚΟΡ.
 
1998: Το εργοστάσιο Σωλήνων Χαλκού της Εταιρίας απέκτησε το πιστοποιητικό ISO 9001.
 
2001: Τέθηκε σε ισχύ το επιχειρησιακό μηχανογραφικό σύστημα SAP το οποίο επιβεβαιώνει την απόφαση της Εταιρίας να εισάγει στην οργάνωσή της το διεθνές best business practice σε ERP.
 
2002: Ολοκληρώθηκε στο εργοστάσιο Σωλήνων Χαλκού επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 13,5 εκ. Ευρώ περίπου με σημαντικότερο έργο την επένδυση για την αγορά και εγκατάσταση της νέας πρέσσας διέλασης 4.000 τόνων. 
 
2008: Έκδοση πρώτου απολογισμού «Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative, Έκδοση G3.
 
2009: Η ΧΑΛΚΟΡ βραβεύτηκε ως EXPORT LEADER στην υποκατηγορία «Κύκλος Εργασιών Εξαγωγών 2009» από τη HELEXPO και τη STATBANK, το Σεπτέμβριο του 2009.
 
2010: Η ΧΑΛΚΟΡ έλαβε τιμητική διάκριση για τον Απολογισμό «Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 
2011: Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ΧΑΛΚΟΡ συγκαταλέγεται στην κοινότητα «Strongest Companies in Greece», σύμφωνα με την αξιολόγηση της ICAP Group.
Η ΧΑΛΚΟΡ διακρίθηκε ως Country Representative για την Ελλάδα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ελληνικών συμμετοχών στα βραβεία European Business Awards 2011.
 
2012: Στο πλαίσιο του θεσμού «BRAVO 2012» η ΧΑΛΚΟΡ έλαβε διάκριση για το Δείκτη Αντίληψης (Perception Index) και για το Δείκτη Βιωσιμότητας (Sustainability Index).
Βραβείο για τον Απολογισμό «Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 
2013: Διάκριση στα Βραβεία Made in Greece 2013, στην κατηγορία «Εξαγωγική Δραστηριότητα».
Βραβείο «IASON 2013: Premier Greek Exports Award» στο πλαίσιο των βραβείων Greek Exports Awards 2013.
 
2014: Διάκριση στα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ – Γεώργιος Ουζούνης 2014».
Διάκριση ως καλύτερη Βιομηχανία - Βραβεία Greek Exports Awards 2014.
Διάκριση ως «Καλύτερος Προμηθευτής» στην Ευρώπη από την εταιρία Daikin Europe.
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία