Μέριμνα για τους ανθρώπους μας

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά της ΧΑΛΚΟΡ είναι η ποιότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού της στο οποίο πιστώνεται μεγάλο μερίδιο για την έως τώρα επιτυχημένη της πορεία. Για το λόγο αυτό, η ΧΑΛΚΟΡ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες επιλογής, ανταμοιβής και αξιολόγησης του προσωπικού της.
 
Πολιτική της ΧΑΛΚΟΡ, είναι η προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιπέδου για τη βέλτιστη και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών της, η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής καθώς και η εξασφάλιση του αξιοκρατικού και αδιάβλητου χαρακτήρα των προσλήψεων, μέσα από διαφανείς διαδικασίες.
 
Με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, σημαντικό μέρος των αναγκών της XALKOR σε ανθρώπινο δυναμικό, καλύπτεται από ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.
 
  • Όμιλος
  • Χαλκόρ Παγκοσμίως
  • Χαλκός & Υγεία