Οικονομικό ημερολόγιο

29/3/2017
 
 
ΧΑΛΚΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
Αλεξάνδρος Κομπότης
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Τηλ. 22620 48640 Fax. 22620 48696
  • Όμιλος
  • Χαλκός & Υγεία
  • Εταιρική Υπευθυνότητα