• Κτιριακές Εφαρμογές
  • Θέρμανση, ψύξη & κλιματισμός
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
14
ΜΑΡ 2017
ISH 2017
14-18/03/2017: FRANKFURT       
http://ish.messefrankfurt.com                                    
ΤΙΜΗ ΧΑΛΚΟΥ (USD/Lb)
261.85
ΙΣΟΤΙΜΙΑ EUR/USD
0.0013
Ημερομηνία
2017-03-21
ΤΙΜΗ ΠΡ. ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΑΚΟΡ:
0.522
ΜΕΤΑΒΟΛΗ:
-5.9459%