• Κτιριακές Εφαρμογές
  • Θέρμανση, ψύξη & κλιματισμός
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
14
ΜΑΡ 2017
ISH 2017
14-18/03/2017: FRANKFURT       
http://ish.messefrankfurt.com                                    
ΤΙΜΗ ΧΑΛΚΟΥ (USD/Lb)
304.8
ΙΣΟΤΙΜΙΑ EUR/USD
-0.0031
Ημερομηνία
2017-11-16
ΤΙΜΗ ΠΡ. ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΑΚΟΡ:
1.16
ΜΕΤΑΒΟΛΗ:
-0.8547%