• Κτιριακές Εφαρμογές
  • Θέρμανση, ψύξη & κλιματισμός
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
14
ΜΑΡ 2017
ISH 2017
14-18/03/2017: FRANKFURT       
http://ish.messefrankfurt.com                                    
ΤΙΜΗ ΧΑΛΚΟΥ (USD/Lb)
321.95
ΙΣΟΤΙΜΙΑ EUR/USD
0.0003
Ημερομηνία
1.225
ΤΙΜΗ ΠΡ. ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΑΚΟΡ:
30
ΜΕΤΑΒΟΛΗ:
2.26%