• Κτιριακές Εφαρμογές
  • Θέρμανση, ψύξη & κλιματισμός
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
14
ΜΑΡ 2017
ISH 2017
14-18/03/2017: FRANKFURT       
http://ish.messefrankfurt.com                                    
ΤΙΜΗ ΧΑΛΚΟΥ (USD/Lb)
273.65
ΙΣΟΤΙΜΙΑ EUR/USD
0.0002
Ημερομηνία
2017-07-24
ΤΙΜΗ ΠΡ. ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΑΚΟΡ:
0.789
ΜΕΤΑΒΟΛΗ:
-1.375%