ΧΑΛΚΟΡ Group

Τιμή χαλκού (USD/Tn) / Halcor metal works
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-10-2021
Τιμή χαλκού  (USD/Tn)
Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις για κορυφαία αποτελέσματα
Εφαρμογές
Εφαρμογές
Η Χαλκόρ επενδύει σημαντικά σε έρευνα και ανάπτυξη με στόχο τη διατήρηση υποδομών τελευταίας τεχνολογίας, 
την εισαγωγή τεχνολογικών βελτιώσεων σε διάφορες μεταλλουργικές εφαρμογές και τη διάθεση κορυφαίων 
προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.
19 Εταιρείες
ΧΑΛΚΟΡ Group
75
έτη
12
χώρες
Top