Οι Άνθρωποι μας

Η ΧΑΛΚΟΡ είναι οι άνθρωποί μας, το κλειδί της επιτυχίας και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού, μας κατατάσσει στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου. Νιώθουμε υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των εργαζομένων και θεωρούμε επιβράβευση ότι ο μέσος χρόνος παραμονής στην εταιρεία είναι τα 15 έτη.

Η Αξιοπιστία, ο Σεβασμός, η Αποτελεσματικότητα και η Διαφάνεια αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της ΧΑΛΚΟΡ τις οποίες ενστερνίζονται οι εργαζόμενοι μας και τις επιζητούμε στους μελλοντικούς μας συνεργάτες.

Στη ΧΑΛΚΟΡ με οδηγό τις αξίες μας διατηρούμε και αναπτύσσουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους.

Top