Σταθμοί στην ιστορία της Halcor

2017

Δεκέμβριο εκείνου του έτους ολοκληρώνεται η συγχώνευση με την απορρόφηση της μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ελβάλ από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Χαλκόρ. Παράλληλα μεταβάλλεται η επωνυμία της Χαλκόρ σε ElvalHalcor Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία (ElvalHalcor).

2016

Η Χαλκόρ κατακτά ηγετική θέση ανάμεσα στους Ευρωπαίους κατασκευαστές σωλήνων χαλκού.

Μεταστροφή στην κερδοφορία του Ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορρόφησης από την Cenergy Holdings SA των ελληνικών πρώην εισηγμένων εταιριών, Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία, η Χαλκόρ γίνεται μέτοχος της Cenergy Holdings κατά 25%.

Η Χαλκόρ συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της International Trade S.A.

Η Sofia Med συνάπτει συμφωνία συνεργασίας με την Dowa Metaltech με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

2015

Η Χαλκόρ εξαγοράζει τις εμπορικές δραστηριότητες και το δίκτυο διανομής του ευρωπαϊκού κλάδου χαλκού της Reynolds στη Γαλλία και ιδρύεται η Reynolds Cuivre S.A.

Η Χαλκόρ συνεργάζεται με την τουρκική εταιρία Cantas A.S. για την ίδρυση της HC Isitma.

2013

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης της FULGOR, ο Όμιλος αναδεικνύεται σε έναν από τους ελάχιστους διεθνώς παραγωγούς υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης.

2012

Οι δραστηριότητες της Fulgor ενοποιούνται πλήρως με αυτές του Ομίλου και εγκαινιάζεται η σχετική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Ξεκινά η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος στο εργοστάσιο της εταιρίας στο Σουσάκι Κορίνθου.

Κυκλοφορούν στην αγορά οι χαλκοσωλήνες Talos® Plated και Talos® Geotherm.

Η Sofia Med εγκαινιάζει νέο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Ολοκληρώνεται η σημαντική επένδυση στη Fulgor και ο Όμιλος συγκαταλέγεται πλέον στους ελάχιστους κατασκευαστές υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης παγκοσμίως.

2011

Η Fulgor ενσωματώνεται στον Όμιλο Ελληνικά Καλώδια, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη θέση της, όσον αφορά στην τεχνογνωσία και την παραγωγική δυναμικότητα στον κλάδο υποβρύχιων καλωδίων και καλωδίων υψηλής τάσης.

2010

Ο Όμιλος συμπληρώνει το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμά του που στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής βάσης του.

Η Fitco ενσωματώνει τον κλάδο κατασκευής σωλήνων και λαμών ορειχάλκου της Χαλκόρ στη δική της παραγωγική διαδικασία.

2008

Η Ελληνικά Καλώδια (θυγατρική της Χαλκόρ) εγκαινιάζει νέα παραγωγική διαδικασία για καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης στα 400 kV.

2005

Ξεκινά η κατασκευή προϊόντων έλασης τιτανίου-ψευδαργύρου στο εργοστάσιο της Χαλκόρ στον Ταύρο.

Εγκαινιάζονται στην αγορά οι νέοι πρωτοποριακοί σωλήνες CUSMART®.

2000

Η Χαλκόρ εξαγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της Ελληνικά Καλώδια.

Η Sofia Med εξαγοράζει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Kozm. Η παραγωγή προϊόντων έλασης χαλκού και ορείχαλκου μεταφέρεται στο εργοστάσιο της Sofia Med. Εγκαινιάζεται εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Ομίλου.

1999

Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια εξαγοράζει την Icme Ecab. Η τελευταία βρίσκεται στη Ρουμανία και ασχολείται κυρίως με την παραγωγή καλωδίων, καθώς και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων.

1997

Η Βέκτωρ συγχωνεύεται με τη Χαλκόρ και μετονομάζεται σε Χαλκόρ.

Η Χαλκόρ εξαγοράζει μερίδιο 4,99% στην Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., επίσης εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1996

Οι μετοχές της Βέκτωρ εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1990

Η Χαλκόρ μεταβιβάζει στη Βέκτωρ τον εξοπλισμό έλασης που διαθέτει έτσι ώστε η τελευταία να αρχίσει να δραστηριοποιείται στους κλάδους έλασης, διέλασης και κοπής χαλκού και άλλων κραμάτων.

1981

Οι κλάδοι έλασης και διέλασης της Βιέμ ενσωματώνονται στη Χαλκόρ, σε συνδυασμό με τη σχετική εμπειρία της Βιοχάλκο.

1976

Ιδρύεται η Χαλκόρ και ξεκινά η παραγωγή μπιγιετών και πλακών χαλκού στο εργοστάσιο Οινοφύτων.

1937

Ξεκινά η λειτουργία της Ελληνικής Βιομηχανίας Χαλκού και εγκαινιάζεται η παραγωγή στις νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Viohalco (τότε Βιοχάλκο) στον Ταύρο (Αττική).

Top