Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελέγκτη

Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο κ. Μιχάλης Κωστόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Μαρκάκη.

POSTED 18-10-2013
Top