Εξειδικευμένο ενημερωτικό σεμινάριο για τους προμηθευτές της ΧΑΛΚΟΡ σχετικά με θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, με πρωτοβουλία της Χαλκόρ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29/11/2016 σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου στην Αθήνα, ένα εξειδικευμένο ενημερωτικό σεμινάριο για τους προμηθευτές της Εταιρίας σχετικά με θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας.
 
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση στελεχών προμηθευτών της Εταιρίας, αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και τη νέα σχετική Νομοθεσία καθώς και η παρουσίαση καλών πρακτικών ΕΚΕ τόσο της Χαλκόρ, όσο και άλλων ελληνικών εταιριών.
 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτό, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να γνωρίσουν καλύτερα τη Χαλκόρ μέσα από τις πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει. Επιπρόσθετα, σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες αξιολόγηση των σημαντικών θεμάτων (material issues) βιώσιμης ανάπτυξης που έχει αναγνωρίσει η Χαλκόρ.

POSTED 05-12-2016
Top