Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την ΧΑΛΚΟΡ για την εξαγορά της ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., θυγατρική της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι εκδήλωσε ενδιαφέρον, μέσω επιστολής προς το ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, για την εξαγορά της εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. (ΜΒΗ) με έδρα το Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου Ιωαννίνων, θυγατρική της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΕΑΣ), η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία κραμάτων χαλκού για ημιέτοιμα προϊόντα μεταλλικών δίσκων κερμάτων, κυάθια καλύκων και ταινιών σε ρολά.

Σκοπός της ΧΑΛΚΟΡ είναι η επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής της ΜΒΗ μέσω στοχευμένων επενδυτικών κινήσεων, η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας των δυο εταιριών στη παραγωγή προϊόντων χαλκού και κραμάτων αυτού για την επίτευξη συνεργιών και η αξιοποίηση από την ΜΒΗ του εκτεταμένου εμπορικού δικτύου της ΧΑΛΚΟΡ για την προώθηση των προϊόντων της στο εξωτερικό.

POSTED 07-11-2013
Top