Εργαζόμενοι της ΧΑΛΚΟΡ συμμετείχαν δυναμικά στον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Επιθυμώντας να αναδείξουν αξίες όπως η ομαδικότητα, το συνεργατικό πνεύμα, η προσέγγιση των στόχων με αποτελεσματικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, εργαζόμενοι του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ έδωσαν δυναμικά το παρόν στον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στον Αγώνα των 5 χιλιομέτρων. 
 
Η υποστήριξη πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι της εταιρίας, καθώς και η συμμετοχή σε εθελοντικές ενέργειες που προωθούν τις αξίες της υπευθυνότητας και της ομαδικότητας, αντανακλούν τη δέσμευση του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ και των εταιριών της στην υπεύθυνη εταιρική πρακτική. Η ΧΑΛΚΟΡ ενθαρρύνει τους εργαζόμενους της να αναπτύσσουν διαρκώς τις δεξιότητές τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ομαδικών δραστηριοτήτων και τους εμπνέει ώστε να γίνονται πρεσβευτές των αξιών της. Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος ελληνικός Όμιλος, αξιόπιστος προμηθευτής στη διεθνή και την εγχώρια αγορά προϊόντων κατεργασίας χαλκού.


Η ομάδα της ΧΑΛΚΟΡ

POSTED 17-11-2016
Top