Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου

Σε εφαρμογή του Νόμου 3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007, της Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του κανονισμού του Χ.Α. και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που λάβαμε από τις εταιρίες ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., COFIDIN SA και Viohalco SA/NV την 18/11/2013, γνωστοποιούμε ότι τα ποσοστά συμμετοχής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. και της COFIDIN SA στην εταιρία μας, από 60,10% και 6,31% αντίστοιχα, μηδενίστηκαν μετά τη συγχώνευση δια απορροφήσεως τους από την VIOHALCO SA/NV. Η Viohalco SA/NV, κατέχει πλέον, άμεσα και έμμεσα, μέσω και των θυγατρικών της ALCOMET Α.Ε. και ΔΙΑΤΟΥΡ Α.Ε., συνολικά 67.255.351 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 66,41% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας (101.279.627).

POSTED 18-11-2013
Top