Η ΧΑΛΚΟΡ ανάμεσα στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν θετικά για την εφαρμογή καλών εταιρικών πρακτικών

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ελληνικών συμμετοχών στα βραβεία European Business Awards 2011, η ΧΑΛΚΟΡ διακρίθηκε ως Country Representative για την Ελλάδα, μαζί με άλλες εννέα ελληνικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ΧΑΛΚΟΡ αξιολογήθηκε θετικά ως προς την υιοθέτηση καινοτομιών και την εφαρμογή καλών εταιρικών πρακτικών και αναγνωρίστηκε ως σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
 
Τα βραβεία European Business Awards απονέμονται από το 2007 σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που διακρίνονται για το εργασιακό τους περιβάλλον, την άρτια παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες, την ολοκληρωμένη πολιτική Αειφορίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζουν, τη διαρκή προσήλωση τους στην τόνωση των εισαγωγών και εξαγωγών, την προσπάθειά επέκτασης τους στη διεθνή αγορά, καθώς και ευρύτερα για την καινοτόμο προσέγγιση τους. Στη φετινή διαδικασία των European Business Awards επελέγησαν επιχειρήσεις από 31 Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αναγνωρίζονται ως πρωτοπόρες στη χώρα τους ως προς την υιοθέτηση καινοτομιών, καθώς και την προώθηση και εφαρμογή καλών πρακτικών στους παραπάνω τομείς.
 
Η διάκριση της XΑΛΚΟΡ ως Country Representative για την Ελλάδα, αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση της στρατηγικής και της δράσης της εταιρείας, η οποία τα τελευταία χρόνια εστιάζει στην ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, μέσα από τη διάθεση καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας.
 
«Η αναγνώρισή της ΧΑΛΚΟΡ ως μία από τις ελληνικές επιχειρήσεις που πρωτοπορούν και διακρίνονται για τις καλές εταιρικές πρακτικές τους – σε ένα τόσο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας δημιουργεί ένα επιπλέον αίσθημα ευθύνης για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και ακόμη υψηλότερων», δήλωσε ο Δρ. Περικλής Σαπουντζής, Γενικός Διευθυντής της ΧΑΛΚΟΡ, με αφορμή την ανακοίνωση της διάκρισης. 
 
Η επιλογή της ΧΑΛΚΟΡ ως μία από τις αντιπροσωπευτικές για την Ελλάδα επιχειρήσεις στα European Business Awards 2011, βασίστηκε σε μία σειρά θετικών στοιχείων, όπως:
η έμφαση που η εταιρία δίνει στη διατήρηση ενός ασφαλούς και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος
η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων της με τους πελάτες
ο διαρκής εκσυγχρονισμός και η επέκταση των εγκαταστάσεων και υποδομών της  
η υιοθέτηση αυστηρών προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων
η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται
 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ΧΑΛΚΟΡ είναι μια σύγχρονη βιομηχανία που διακρίνεται για τον έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα της και την ολοένα διευρυνόμενη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητά της σε αγορές εκτός Ελλάδας

POSTED 03-10-2011
Top