Η ΧΑΛΚΟΡ μεταξύ των “Strongest Companies in Greece”

Στην κοινότητα «Strongest Companies in Greece» συγκαταλέγεται η ΧΑΛΚΟΡ, για δεύτερη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ICAP Group. Ως ισχυρότερες εταιρίες στην Ελλάδα αξιολογούνται οι επιχειρήσεις, που κατατάσσονται στις υψηλότερες ζώνες ΑΑ, Α και ΒΒ της κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης της ICAP Group (ICAP Rating Score), που αναγνωρίζεται ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος και ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναγνωρίζονται από την ICAP Group ως οι ισχυρότερες από πιστοληπτικής απόψεως εταιρίες.
 
Ποιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση της ΧΑΛΚΟΡ με υψηλό Rating Score από την ICAP Group επιβεβαιώνει την ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει με επιτυχία τη δραστηριότητά της ως μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων διεθνώς.  Η διάκριση αυτή θα διευκολύνει περαιτέρω τις συναλλαγές της ΧΑΛΚΟΡ εντός και εκτός Ελλάδας, παρέχοντας στους συνεργάτες και πελάτες της την επιβεβαίωση ότι συναλλάσσονται με μία αξιόπιστη και ισχυρή εταιρεία.
 
«Η αναγνώρισή μας ως μία από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνει την εταιρική μας στρατηγική και αναδεικνύει τη δυναμική της ΧΑΛΚΟΡ ως μία από τις επιχειρήσεις που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εγχώρια οικονομία, διαθέτοντας σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες, σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, ποιοτικά, καινοτόμα και διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον», δήλωσε ο Δρ. Περικλής Σαπουντζής, Γενικός Διευθυντής της ΧΑΛΚΟΡ.

POSTED 05-09-2011
Top