Η ΧΑΛΚΟΡ πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία δύο σεμινάρια σε Λάρισα και Βόλο

Η ΧΑΛΚΟΡ ξεκίνησε νέο κύκλο τεχνικών σεμιναρίων σε εγκαταστάτες υδραυλικούς της περιφέρειας, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των εγκαταστατών σχετικά με τα πλεονεκτήματα της χρήσης χαλκοσωλήνων, καθώς και τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη διασφάλιση ποιότητας και την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων στις εγκαταστάσεις μέσω της χρήσης πιστοποιημένων προϊόντων.


Για τον Όμιλο ΧΑΛΚΟΡ η διαρκή και άμεση ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν προϊόντα χαλκού αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία υλοποίησε δύο τεχνικά σεμινάρια, ένα στον Βόλο και ένα στη Λάρισα, σε συνεργασία με τους τοπικούς επαγγελματικούς Συνδέσμους. Τα σεμινάρια ολοκληρώθηκαν στις 15 και 16 Οκτωβρίου αντίστοιχα με μεγάλη επιτυχία και αυξημένη συμμετοχή, χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη του Προέδρου του Συνδέσμου Υδραυλικών - Θερμικών & Κλιματιστικών Έργων Βόλου - Νομού Μαγνησίας κ. Αντώνιου Καπανιάρη και του Προέδρου του Συνδέσμου Υδραυλικών Νομού Λαρίσης κ. Κωνσταντίνου Σαγώνα
 
Οι εισηγητές από την ΧΑΛΚΟΡ έδωσαν έμφαση στις αξίες του χαλκού, στην ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, αναφέρθηκαν στην αρτιότητα των σημερινών επαγγελματιών του κλάδου, καθώς στην αξία χρήσης και εγκατάστασης πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής αντοχής, όπως είναι οι χαλκοσωλήνες TALOS, οι οποίοι εφαρμόζοντας το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών για τα υλικά δομικών κατασκευών ΕΝ 1057, εγγυώνται άριστη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής. 
 


Με αφορμή την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, ο κ. Βασίλης Γιωτόπουλος, Διευθυντης Πωλησεων Χαλκου, δήλωσε: «Πάγια δέσμευση της εταιρίας μας αποτελεί η συνεχής και αμφίδρομη επικοινωνία με τοπικούς επαγγελματικούς συνδέσμους, προκειμένου να τους παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη καθώς και να καταγράφονται οι ανάγκες και προσδοκίες τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σεμινάρια είχαν ως στόχο την ενημέρωση των εγκαταστατών υδραυλικών σε θέματα πιστοποιήσεων, καθώς και την εκπαίδευσή τους ως προς την επιλογή υλικών με βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και όχι μόνο το κριτήριο της φθηνότερης τιμής. Οι συμμετέχοντες υδραυλικοί έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για τα θέματα που παρουσιάστηκαν, ενώ οι συνεργαζόμενοι σύνδεσμοι ανέδειξαν τη σημασία τέτοιων προγραμμάτων για την προάσπιση των συμφερόντων και την εκπαίδευση των μελών τους».
 
Για τον Όμιλο ΧΑΛΚΟΡ η έμφαση στην ποιότητα των διαθέσιμων προϊόντων αποτελεί στρατηγική επιλογή, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ζήτημα επιχειρηματικής υπευθυνότητας.  Η Εταιρία εστιάζει ιδιαίτερα στην ποιότητα των προϊόντων της σε όλα τα στάδια παραγωγής, εφαρμόζοντας ένα άριστα οργανωμένο και σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008, ενώ επίσης φροντίζει να απασχολεί καταρτισμένο προσωπικό. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ, ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., κα Θάλεια Αγγελίδη, 22620 48864, taggelidi@halcor.vionet.gr
 

POSTED 20-10-2014
Top