Η ΧΑΛΚΟΡ συνεχίζει τη διεξαγωγή επιτυχημένων τεχνικών σεμιναρίων σε εγκαταστάτες υδραυλικούς

Η εταιρία πραγματοποίησε δύο σεμινάρια σε Καρδίτσα και Τρίκαλα σε συνεργασία με τους τοπικούς Συνδέσμους Υδραυλικών

Η εταιρία ΧΑΛΚΟΡ συνεχίζει τα τεχνικά σεμινάρια, τα οποία ξεκίνησαν τον Οκτώβριο από το Βόλο και τη Λάρισα, και απευθύνονται σε εγκαταστάτες υδραυλικούς της περιφέρειας, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των εγκαταστατών σχετικά με τα πλεονεκτήματα της χρήσης χαλκοσωλήνων, καθώς και τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη διασφάλιση ποιότητας και την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων στις εγκαταστάσεις μέσω της χρήσης πιστοποιημένων προϊόντων.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΧΑΛΚΟΡ υλοποίησε δύο νέα τεχνικά σεμινάρια, ένα στην Καρδίτσα και ένα στα Τρίκαλα, σε συνεργασία με τους τοπικούς Συνδέσμους Υδραυλικών. Τα σεμινάρια υλοποιηθήκαν στις 18 και 20 Νοεμβρίου αντίστοιχα με μεγάλη επιτυχία και αυξημένη συμμετοχή. Σε αυτό συνέβαλαν και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υδραυλικών Νομού Καρδίτσας, κ. Γεώργιος Κουναβάς και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υδραυλικών Νομού Τρικάλων, κ. Νικόλαος Βαλομάνδρας με τους οποίους η συνεργασία ήταν εξαιρετική. Εισηγητές των τεχνικών σεμιναρίων ήταν οι κ.κ. Βασίλης Γιωτόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Χαλκού, Πέτρος Σαλουφάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός και Product Manager Χαλκοσωλήνων και Ευάγγελος Κολλιός, Προΐστάμενος Πωλήσεων Β.Ελλάδας. 
 
Οι εισηγητές της ΧΑΛΚΟΡ τόνισαν τις αξίες του χαλκού, την ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, στις παρουσιάσεις τους έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην αξία χρήσης και εγκατάστασης πιστοποιημένων προϊόντων, στα οποία έχει εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών για τα υλικά δομικών κατασκευών ΕΝ 1057 και τα οποία φέρουν την σήμανση CE. Η χρήση πιστοποιημένων προϊόντων εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής, καλή λειτουργία και υψηλή αντοχή σε πίεση και θερμοκρασία, καθώς τα προϊόντα παράγονται με τα προδιαγραφόμενα πάχη τοιχωμάτων για τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, επισήμαναν τη συμβολή των πιστοποιημένων προϊόντων στη διασφάλιση της υγιεινής, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες καθαρισμού των σωλήνων από τα υπολείμματα λιπαντικών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία, καθιστώντας τα έτσι κατάλληλα για πόσιμο νερό. Τέλος, εγγυώνται, φυσικά, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την πώληση. 
 


 
 
 
Σεμινάριο Τρικάλων: (από αριστερά) Ευάγγελος Κολλιός, Πέτρος Σαλουφάκος, Νικόλαος Βαλομάνδρας, Βασίλης Γιωτόπουλος
 
 
Με αφορμή την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, ο κ. Βασίλης Γιωτόπουλος δήλωσε: «Η ΧΑΛΚΟΡ παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να στέκεται διαρκώς στο πλευρό των τοπικών επαγγελματικών συνδέσμων, να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και να τους παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη. Με γνώμονα αυτό, συνεχίζει τη διεξαγωγή τεχνικών σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση των εγκαταστατών υδραυλικών σε θέματα πιστοποιήσεων, καθώς και την εκπαίδευσή τους ως προς την επιλογή υλικών με βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και όχι με μοναδικό κριτήριο τη φθηνότερη τιμή. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων υδραυλικών ήταν έντονο για ακόμα μία φορά, η συμβολή των συνεργαζόμενων συνδέσμων ήταν καταλυτική, εμπνέοντας μας να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας αυτή». 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ: ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., κα Θάλεια Αγγελίδη, 22620 48864, taggelidi@halcor.vionet.gr

POSTED 09-12-2014
Top