Όμιλος Χαλκόρ: Ενισχύει την παρουσία του στη Γαλλία μέσω της Reynolds Cuivre SAs

Ο Όμιλος Χαλκόρ αναπτύσσει ισχυρότερη παρουσία στη Γαλλική αγορά μετά την ενσωμάτωση στις εμπορικές του δραστηριότητες του τομέα χαλκού της εταιρίας Reynolds European SAs. Ως αποτέλεσμα, οι θυγατρικές του Ομίλου εταιρίες Χαλκόρ και Sofia Med θα βελτιώσουν τη θέση και τη δυνατότητά τους να υποστηρίζουν πελάτες στη Γαλλία, με ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και εκτεταμένο δίκτυο, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη προϊόντων και την ενίσχυση των πωλήσεων.
 
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής επένδυσης που πραγματοποίησε ο μητρικός Όμιλος Viohalco στην εταιρία Reynolds European SAs με την εξαγορά των εμπορικών δραστηριοτήτων και του δικτύου διανομής της τελευταίας και την ίδρυση της Reynolds Cuivre SAs ως νέας θυγατρικής του Ομίλου. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της Reynolds European SAs, μιας εταιρίας με μακρά παράδοση στην αγορά χαλκού, η Χαλκόρ θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δραστηριότητες της στους υπάρχοντες πελάτες της, καθώς και να διεισδύσει σε νέους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος με βάση το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διαθέτει. Παράλληλα, η Sofia Med θα μπορεί να αξιοποιήσει μια ισχυρή παρουσία στη Γαλλία και ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διανομής για να υποστηρίξει με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες της. Αξιοποιώντας τη στρατηγική τους με έμφαση στην παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες που διαθέτουν στη Γαλλία, και οι δύο εταιρίες θα είναι σε θέση να προωθήσουν την αύξηση των πωλήσεων σε μια σημαντική Ευρωπαϊκή αγορά.
 
Η Reynolds European SAs αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους πιο σημαντικούς διανομείς μη-σιδηρούχων μετάλλων στη Γαλλία και την Ευρώπη. Μετά την απόσχιση της από την Reynolds European SAs η εταιρία Reynolds Cuivre SAs, θυγατρική πλέον του Ομίλου Viohalco, αποκτά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέματα, το πελατολόγιο και τις υφιστάμενες συμβάσεις με πελάτες της Reynolds European SAS, ενώ παράλληλα διατηρεί και αναπτύσσει το έμπειρο προσωπικό της που διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στην αγορά του χαλκού.
 
Για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με :
Κυρία Κατερίνα Καπελέρη
Χαλκόρ Α.Ε.. – Τμήμα μετόχων και ανακοινώσεων
57ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας
Οινόφυτα Βοιωτίας 320 11
Τηλ.: 22620-48758
Fax: 22620-48696
kkapeleri@halcor.vionet.gr

POSTED 27-02-2015
Top