Πρώτη παγκόσμια έρευνα για την αποτελεσματικότητα του αντιμικροβιακού χαλκού σε σχολικό περιβάλλον: Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες

Τοποθετήθηκαν χάλκινα πόμολα και χάλκινες κουπαστές σε αίθουσες διδασκαλίας και κοινόχρηστους χώρους στα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας (Αρσάκεια) Ψυχικού και Εκάλης
 
Χάλκινα πόμολα θυρών σε αίθουσες διδασκαλίας, σε γραφεία καθηγητών, σε θύρες WC, καθώς και κουπαστές (σε σκάλες και αίθρια), τοποθετήθηκαν στα σχολεία του Αρσακείου, ως ένα συμπληρωματικό και αποτελεσματικό μέσο στη συνεχή μέθοδο καθαρισμού των συγκεκριμένων χώρων του σχολείου, για την μείωση στο μέγιστο δυνατό του μικροβιακού φορτίου όπου και όπως αυτό εμφανίζεται.
 
Τα αποτελέσματα της πρώτης παγκοσμίως έρευνας, που διεξήχθη μετά την τοποθέτηση του αντιμικροβιακού χαλκού στους συγκεκριμένους χώρους των Αρσακείων σχολείων Εκάλης και Ψυχικού, είναι παγκοσμίου ενδιαφέροντος, και καταδεικνύουν την αντιμικροβιακή δράση του χαλκού η οποία τον καθιστά σύμμαχο την Δημόσια Υγεία. 
 
Ανεξάρτητοι επιστήμονες, από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο) με επικεφαλής την καθηγήτρια κα Ευαγγελία Κουσκούνη και σε συνεργασία με τον Δρ.Πάνο Ευσταθίου, Ορθοπαιδικό Χειρουργό, Διδάκτωρα Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικό Γραμματέα του Κολεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών, πραγματοποίησαν δειγματοληπτικούς ελέγχους, μετρώντας τον αριθμό των βακτηριδίων επάνω στις διαφορετικές αντίστοιχες επιφάνειες, από τον Δεκέμβριο 2010 - Φεβρουάριο 2011.
 
Συγκεκριμένα, η χρονική περίοδος της αντικατάστασης και της λήψης των δειγμάτων πριν και μετά, έγινε σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία του υψηλότερου δείκτη νοσηρότητας, σε σχολείο γενικού πληθυσμού της περιοχής Αθηνών (διαστρωματική μελέτη). 
Κάτω από καθημερινές συνθήκες, απεδείχθη ότι ο αριθμός των μικροβίων, μειώθηκε δραστικά στις νέες επιχαλκωμένες επιφάνειες καθώς και στα πόμολα και στις κουπαστές, από υλικό αντιμικροβιακού χαλκού. 
 
Οι κατεξοχήν επιφάνειες που εμφάνισαν μεγαλύτερο μικροβιακό φορτίο ήταν σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα πόμολα στις τουαλέτες, οι κουπαστές και τα πόμολα σε χώρους όπου τα παιδιά έρχονται συχνότερα σε επαφή, σε αντίθεση με αυτά που αγγίζονται από ενήλικες όπως για παράδειγμα τα πόμολα στις πόρτες των γραφείων των δασκάλων και καθηγητών. Η μείωση του αριθμού των μικροβίων ανά CFU/ml μετά την επιχάλκωση, ήταν σημαντική. 
 
Ο αριθμός των μικροβίων που απομονώθηκε στις αντίστοιχες επιφάνειες πριν την επιχάλκωση, ήταν πολλαπλάσιος αυτών που απομονώθηκαν μετά την επιχάλκωση. Η αντιστοιχία των χρόνων, είχε ως αποτέλεσμα την διαπίστωση της μείωσης των αποικιών του αριθμού των μικροβίων. Είναι εμφανές ότι, η μείωση της μικροβιακής χλωρίδας στις επιλεγμένες επιφάνειες/αντικείμενα ήταν εξαιρετικά σημαντική.
Οι προσδοκίες ξεπεράστηκαν. 
 
Ο Δρ. Παναγιώτης Ευσταθίου, δήλωσε ότι «είναι πλέον δεδομένο ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία των δύο σχολείων θα επηρεστούν από την μείωση των βακτηριδίων και ιών».
 
Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Α.Χ. κ. Νίκος Βεργόπουλος δήλωσε ότι «Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στη μείωση των μικροβίων, μας δίνουν ελπίδες και δικαιώνουν την πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου για την έρευνα σε σχολικό περιβάλλον. Επιφάνειες επαφής όπως, πόμολα και κουπαστές από χαλκό, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα επιπρόσθετο αποτελεσματικό μέσο, στους ήδη υπάρχοντες κανόνες υγιεινής. Ο χαλκός, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι ο καλύτερος σύμμαχος για τη δημόσια υγεία και εδικά στις ευαίσθητες ομάδες όπως αυτή των παιδιών στην σχολική τους ηλικία».
 
Το έργο υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.) και τον Διεθνή Οργανισμό Χαλκού (ICA) σε συνεργασία με το ΔΣ της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας.
 
Το ΕΙΑΧ με τον ICA εξασφάλισε τα ακόλουθα:
α) τη δωρεάν επιχάλκωση (αντικατάσταση επιφανειών – αντικειμένων) στα δύο σχολικά κτίρια 
β) την υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας και την παροχή των απαραίτητων για τη μελέτη, πληροφοριών (βιβλιογραφία κ.λπ.)
γ) την υποστήριξη σε τεχνικά θέματα της εφαρμογής του αντιμικροβιακού χαλκού στα σχολεία
 
Δημοσίευση Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκου (www.copper.org.gr)

POSTED 11-07-2011
Top