Προμηθευτική αλυσίδα

‘’Βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο και επικοινωνία με τους συνεργάτες μας και επιδίωξη μας είναι, όλοι μαζί να συμπορευθούμε με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη’’

Για μας οι προμηθευτές αποτελούν βασικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες. Για το λόγο αυτό χτίζουμε αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης και στενή συνεργασία με τους προμηθευτές μας προκειμένου να παρέχουμε ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Επιλέγουμε να διαχειριζόμαστε την εφοδιαστικής μας αλυσίδα με υπευθυνότητα. Αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας και φροντίζουμε για την προώθηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στους συνεργάτες μας.

Η ανάπτυξη και διατήρηση μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας με προστιθέμενη αξία και για τα δύο μέρη, αποτελεί δέσμευση στην οποία η Halcor επενδύει και θα συνεχίσει να επενδύει σε επίπεδο μόνιμων συνεργασιών σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

sustainability business model

Με σκοπό τη διάχυση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, προχωρήσαμε στη δημιουργία του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. Ο Κώδικας αυτός επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικής ηθικής, της διαφάνειας και του επαγγελματισμού σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.

Top