Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εκδίδουμε σε ετήσια βάση Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στον Απολογισμό αυτό παρουσιάζουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, τις πρακτικές μας, την επίδοση της Εταιρίας, καθώς και τους μελλοντικούς μας στόχους στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης.

Οι Απολογισμοί που έχουμε εκδώσει, ακολουθούν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του διεθνούς Οργανισμού Global Reporting Initiative. Επίσης έχουμε επιλέξει να επαληθεύσουμε όλα τα στοιχεία της Εταιρίας που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισµό, σε συνεργασία µε εξωτερικό φορέα.

Στη συνέχεια μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τον πρόσφατο Απολογισμό μας (ή και προηγούμενες εκδόσεις).

 

 

Έντυπο αξιολόγησης Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η γνώμη σας, έχει μεγάλη αξία για μας. Παρακαλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας στη διαρκή βελτίωση της επίδοσής μας στον τομέα αυτό, συμπληρώνοντας το σύντομο αυτό ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί λίγα λεπτά από το χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Αν έχετε κάποια σχετική ερώτηση/απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: sustainability@halcor.com.

Top